Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拘手 拘押 拘束 拘泥 拘礼 拘禁
拘礼的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

拘礼的

[ju1 li3 de5]
╇搂
پټ خولى;تربختي;تړبوخه;تمبوخه;چوپ;دپ;دوپ;غلى;ګوځ موځی;ګوڼس;سونډ مونډ;پټه خوله;کم ګوی