Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
航向 航图 航天 航差 航海 航空 航船 航运 航迹
航向 航图 航天 航差 航海 航空 航船 航运 航迹

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

航迹

[hang2 ji4]
螺
پټرۍ;( دلوبو دپيل كيدو كرښه پټلى;اواز;آواز;اورشو;بدل;بدله;بهاند;بهاو;بوده رو;بېلګه;بيند;بينده;بيېدونکی;پاټکی;پارچه;پته;پټلۍ;پښې نيول;پل;پل وهل;پيلامه;ترانه;ترښکه;تړه;تګلوری;تڼ;جاري;جريان;چړا;چنډه;چولاغ;چيرک;څرښه;څرك معلومول;څرک;څوليار;خاپي پريښودل;خط;خط مشى;درک;ډکه;راډ;رده;رکښه;رو;روان;ښاخه;سروبر;سرود;سريال;سندره;شرحه کول;صراط;طريق;طريقت;طريقه;غنا;ګانا;ګانه;كيل;کچه;کښ;کنډک;لار;لاره;لاين;لنګرځی;لېرۍ;ليار;ليارکۍ;ليكه;منډ;منډ اخيستل;منډ پريښودل;نرۍ لار پټه;ور پسې ګرځېدل;مانډه;مسير;تلنلار;روده;رګه;سراغ;پی;څرک کول ، څرک ايستل;پل پسې اخيستل;تعقيبول;څرك لګول;منډاخيستل;نرۍ پټه;نرۍ ليكه