Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
盖世 盖包 盖子 盖屋 盖然
盖世 盖包 盖子 盖屋 盖然

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

盖子

[gai4 zi5]
籠
پتاقي;تېلپکه;پټاخه;پټاکۍ;تاجپوشي;تحديدول;ټاکۍ;ټوپۍ;خول بور;خولبوری;خولپوټى;خوله;خولۍ;ډيډه;زنبر;سر پټونى;سر پوښل;سرپوښ;سره جوړه كول;سنګارول;سيخک;غلبه پرموندل;ګيرا;کاک;هر هغه شى چه سرپه پټيږى;قراقلي;کاسکت;هېټ;ټوپل;برغولى;برغولى ور باندې ايښودل;برلاسه كېدل ;سرپټونى;سره جوړراتلل