Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
体内 体团 体恤 体操 体温 体系 体细 体罚 体育 体认 体词 体贴 体面 体魄
体内 体团 体恤 体操 体温 体系 体细 体罚 体育 体认 体词 体贴 体面 体魄

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

体细

[ti3 xi4]
砰灿
بدني