Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
假人 假仁 假使 假借 假冒 假嗓 假定 假寐 假想 假日 假装 假设 假面
假冒的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

假冒的

[jia3 mao4 de5]
安玙
بدل;تقلبي;تقليد;تقليدي;تمارض;جعل کاري;جعلى;جعلي;درواغجن;دوه مخی;دېسي;ډېسي;رياکار;ساختګي;ساخته کاره;ساخته کاري;ساخته کاري کول;شلخى;غلط;قلابي;کاذب;کغاچول;کلپ;کلپول;کمسل;کوټه;ناچل;ناچله;ناسره;نقلي;قلب والی;جوټه;درغل;کوټه توب;مزور;ښوى;ساخته;لاسي;جعلي بيپاڼې يا بانك نوټونه جوړول;كوټه