Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
愈合
愈合

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

愈合

 1. [yu4 he2]
  稶
  بدګوماني;جوړول;خوړیت;دارو درمل کول;رغول;رغېدل;رغيدل;روغول;روغېدل;سازېدل;ښه کول;شفا موندل;شفا ورکول;علاج کول;علاجول;ړزول
 2. [yu4 he2]
  呵
  بدګوماني;جوړول;خوړیت;دارو درمل کول;رغول;رغېدل;رغيدل;روغول;روغېدل;سازېدل;ښه کول;شفا موندل;شفا ورکول;علاج کول;علاجول;ړزول
 3. [yu4 he2]
  隆
  بدګوماني;جوړول;خوړیت;دارو درمل کول;رغول;رغېدل;رغيدل;روغول;روغېدل;سازېدل;ښه کول;شفا موندل;شفا ورکول;علاج کول;علاجول;ړزول