Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
幽寂 幽微 幽灵 幽谷 幽魂 幽默
幽寂 幽微 幽灵 幽谷 幽魂 幽默

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

幽寂

[you1 ji4]
盜
بدعمله;ګوښه;ګوښه ګير;ګوښه نشين;ګوښی;منزوي;په څنګ;څړه;تجريدي;محجوب;بېغمه