Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
招供 招待 招致 招认 招请
招供 招待 招致 招认 招请

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

招待

[zhao1 dai4]
┷
بخره;برخه;توکی;ټکانه;ټکله;ټيکاله;ټيکله;جزء;چوپړ;څونټۍ;څونڅۍ;خدمت;خدمتګاري;خدمتګذاري;دنيايي;ډوډۍ;روټۍ;سروېس;قاشقه;قسمت;کاندۍ;کېچټ;شنوا;چاکري;خدمتي