Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
洒水 洒香
洒水 洒香

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[sa3]

بچول;برالاکول;بهول;بيول;بيېدل;پرده يورته کول;تلول;تويول;تويېدل;جاري کول;جوتول;رډول;سفاک;شندل;شوړول;کښېيستل;لونېدل;دوړېدل;شړېدل;پاشل;هغه دغه;رژول