Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
造作 造倾 造反 造小 造就 造币 造影 造成 造船
造倾斜

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

造倾斜路面

[zao4 qing1 xie2 lu4 mian4]
硑渡弊隔
بچاوی;پاتخه;تاخت و تاراج;تاراج;تالاتوب;ټاکو;چاپانه;چپاول;چرچور;چور;چورتالان;حمله و توبره;داړ;دزينى پوړۍ;ريونده لار;زينه;لړه غومی;لوټ پاټ;لوټ تالان;لوټ ماري