Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
枕于 枕垫 枕木 枕梁
枕于 枕垫 枕木 枕梁

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

枕于

[zhen3 yu2]
狤
بالښت;پربالښت تكيه كول ياسر ايښودل;پشتي;څنګ واښی;څنګوېږدی;ډډږۍ;ډډۍ;سروېږدی;سروېښت;سرويږ دى;ګدۍ;ګډوزی;ګرندی;ګړبوزی;متکا;سروېږد;ډډی