Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
学习 学到 学校 学究
学习 学习的 学习者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

学习者

[xue2 xi2 zhe3]
厩策
بالکی;زده كوونكى;زده کوونکى;زده کوونکی;شاګرد;مبتدي;متعلم