Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
起伏 起初 起动 起名 起头 起始 起居 起床 起斑 起来 起毛 起泡 起浪 起源 起爆 起皱 起码 起绒 起诉 起货 起跳 起重 起锚 起飞
起伏 起初 起动 起名 起头 起始 起居 起床 起斑 起来 起毛 起泡 起浪 起源 起爆 起皱 起码 起绒 起诉 起货 起跳 起重 起锚 起飞

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

起动

[qi3 dong4]
癬笆
( شروع كول);ابتدا;ابتداء;ارتاو;ارتېينه;اغاز;آغاز;افتتاح کول;اقدام کول;اوسکارنه;اوګه;برغه;بريد;بريد کول;بسم الله;بسم الله کول;بنا;بنا کول;بهره;بوسکارنګ;بېرته کول;پارول;پرانيستل;پيل;پيل كول;پيل کول;پیلول;پیلونه;تاله;تراڼ;ترپله;تغونه;تلل;تلنه;تله;تلون;توغونه;توغېدنه;ټكان خوړل;ټكان وركول;ټوپ;ټوپ وهل;چالانول;حرکت کول;خلاصول;خوله ور ته کول;دانګ;دانګلا;دانګنه;درومل;دين;رابرېدل;رحلت;رحلت کول;رهي کېدل;روانېدل;روانېدنه;زوول;سوغونه;سوغېدنه;شروع;شروع کول;شروع کېده;شروع کيدل;شکارنه;غورځنګ;غورځونګ;غورځونه;غورځی;غورزنګ;غوزارونه;کټېدل;کټېدنګ;کټېدنه;کښايل;کشکارنه;لاس پرې پورې کول;لاسپوری;لرې کول;لواتل;لواتول;مبادي;مبتدا;ويښول;سرولم;کپېدل;څرخول;سري ورخ;چلول