Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
横卧 横扫 横断 横的 横躺 横过 横靠
横卧 横扫 横断 横的 横躺 横过 横靠

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[heng4]

باغي;بغاوت کوونکی;بې انتظامه;بې مالګې;ججه;ځيلى;زړې جامې;سرزورى;سرغړاند;سرغړاندی;سرغړانه;سرغړوونکی;سرغړوونی;سرکښ;سرکش;سرواخی;شرير;شڼ;شوخ;عيب لرونکی;عيبجن;عيبناک;عيبي;غاړه غړوونكى;متمرد;ناايل;ياغي;باغيانه;شورپوشت;سرغاړی;سرغړوونكى