Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
令人
令人

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

令人

[ling4 ren2]

باعثتيا;اجېنټ;استحصالول;انګېزه;اېجنټ;بابت;باره;باعث;باعث کېدل;پرلنده ځمكه باندې دډبرو لاره يا سړك;پړنګ;په خوا پورې نيول;تلی;توسن;تومن;جهت;چوکول;چونګول;چوڼول;چېته;چيشته;حجت;څرې;حزب;څنګه;څه ته;څه له;خاطر;خوځند;خوځېدونکی;خوشتېدل;خولبر;داعيه;دسړك پخول;دک;دليل;رژول;رعيت;سب;سبب;سبب کېدل;سد;سوب;سوځول;ښورند;سورول;ښورېدونکی;سوزول;شاټينګول;صحبت کول;عامل;علت;غپول;غرض;غروړۍ;غږېدل;فاعل;قام پروري;قايلول;ګايېدل;ګرزاند;ګرزند;ګوند;ګوندری;کړک;کړونکی;لامل;لامله;لېږدول;مبتدا;متحرک;منبع;موجب;وسيله;بهانه;کبل;روى;بيمارول;پېښول;بعث;لمسول;عذر;مستلزم;اورول;تړه;مصدر;پاسره;رسول;رده;اوچتول;ارمان;موخه;هدف