Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
狂乱 狂信 狂吹 狂喜 狂妄 狂怒 狂想 狂欢 狂飙 狂饮
狂乱 狂信 狂吹 狂喜 狂妄 狂怒 狂想 狂欢 狂飙 狂饮

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

狂怒

[kuang2 nu4]
╣
اين تين;بدمست;بږرکی;برګ;برېژه;بوڅ;توغمناک;څپې څپې;خير;دت;دغضبه ډك;دقاره لېونى;سپما;شديد;شله;عصباني;غضبناک;غوسه شوی;قار;قهر ژلی;قهرجن;کارجن;ميلى