Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拔出 拔去 拔取 拔掉 拔染 拔根 拔草 拔螺 拔锚 拔顶
拔掉闩

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

拔掉闩

[ba2 diao4 shuan1]
┺奔
ايله كول;پرانستل;خلاصول;خوشي كول;سپړل;ګوته په خوله