Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
停! 停办 停尸 停止 停火 停车 停飞
停! 停办 停尸 停止 停火 停车 停飞

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

停飞

[ting2 fei1]
氨
ايجاد;تشکل;تشکيل;تعليم و تربيه;دتياثر له ژور ځاى نه ننداره كوونكى;دسيند دتل كب