Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
唐突
唐突

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[tang2 tu1]

اېلغار;بدخولی;بدزبانه;بدژبی;بريد;بلوس;بلوسه;بلوسېده;بنسټيز;پله پسې والی;تاړاک;تجاوز;تجاوزي;تعرض;تعرضي;تهاجم;تېرنه;تېری;تيرى كوونكى;چپاو;حمله;څمولوونکی;څوټ;خوابدوونكى;دلازار;ساڅنډلک;ښنګ;(په);عنديت;کرتب;لواړ;لواشه;متين;مټېر;يرغل ګر;يرغل;کرکند;پېشقدمي;پېشرفت;تېريګر;يرغلګر;يرغليز