Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
初中 初产 初始 初期 初次 初步 初现
初步措

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

初步措施

[chu1 bu4 cuo4 shi1]
˙惫琁
اول;اولاً;اولنی;اولين;ړومبنى;ړومبى;لومړنى;لومړى;مخكښې;مقدماتي;مخکينی;ابتدايي;سريزې