Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
占便 占卜 占卦 占去 占据 占星 占有 占用 占领
占便 占卜 占卦 占去 占据 占星 占有 占用 占领

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[zhan1]

اسمانى;اسماني;الهي;جنتي;خدايى;خدايي;خدایي;رباني;سپيڅلى;ستر;لاهوتي;لوى;مقدس;رحماني;يزداني;حقاني;قدرتي