Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
年会 年刊 年度 年成 年报 年级 年纪 年老 年轻 年青 年龄
年会 年刊 年度 年成 年报 年级 年纪 年老 年轻 年青 年龄

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

年成

[nian2 cheng2]
Θ
( درمند);( لكه دغنمو);ابره;ايبره;بار;بر;برداشت;ثمر;جاړ;حا صل;حاصل;درمن;درمند;دريبلواودرمن وخت;راشه;رشه;رقيق;رېبلنګ;فصل;لاښ کول;لاښونه;لو;يېبره;رېبل;لوول;ماحصل;کښت;مځکه;محصول