Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
幽寂 幽微 幽灵 幽谷 幽魂 幽默
幽寂 幽微 幽灵 幽谷 幽魂 幽默

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

幽微

[you1 wei1]
稬
اسکېرلى;الدنګ;ايجړا;ايروپز;ايڼ;بارجامه;بته;برتو;بزدله;بزغنجر;بګوړه;بها;بوختول;بې حاله;بې ځواکه;بې زړه ډارن;بې سېكه;بې سېکه;بې شيمې;بې طاقته;بې غيرته;بې قوته;بې کونګه;بې متره;بې ننګه;بې هو ښه كېدل;بې هوښ;بېحاله کېدل;بېخوده;بېخوده کېدل;بېرانېدل;بېرندوکی;بېسده کېدل;بيزوتاړی;پركال;پركالتوب;پركاله كېدل;پېزه;پيکه;تت;ترنزکی;ټرن;ټيزن;جاډنګ;جبون;چړوس;چکړوت;چوسه;خړوس;دووس;ډتن;ډرپوک;رنګ الوتی;ړانجا;زبون;زېړ پېړ;زېړزبېښلی;سست;ضعف;ضعف کول;ضعيف;غانډو;کراکنډه;کږندی;کړاغند;کړغ;کم طاقته;کم همته;کمرنګه;کمزوره;کمزوری;کمقوته;کمندری;مټه;سکارت