Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
滚动 滚开 滚木 滚烫 滚草 滚落 滚转 滚轴 滚雪
滚动 滚开 滚木 滚烫 滚草 滚落 滚转 滚轴 滚雪

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

滚轴

[gun3 zhou2]
簎禸
استوانه;چرخند ونكى;چورلنډى;رغړندى;رول;سلندر;سلنډر;لغړندوکی;لوله;لوړکی