Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拟人 拟古 拟声 拟订 拟议
拟人 拟古 拟声 拟订 拟议

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

拟议

[ni3 yi4]
览某
استوارول;اولسي;بوڅول;پوختوب;پورته کول;تيارول;جوړول;څکول;روغول;زړه وړل;سم درول;کړل;کول;لکول;نېغول;سازول