Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
完善 完成 完整 完美
完成式

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

完成式

[wan2 cheng2 shi4]
ЧΘΑ
 تمامول;اتکو;ارا;ايديال;ايديالي;بشپړ;بشپړول;بوب;بوبه;بې عيبه;پوره;پوره كول;تام;تجمل;تر سره كول;ترسره کول;تکميلول;تمام;تمامول;جامع;چاندي;څپ;څڅواکي;خالص;ختم شوی;درېشي;سچ;سر ته رسول;سرته رسول;سلامت;سوتره;سوټ;سوچه;کامل;کاملول;مکمل;بې عيب;اجمل;متکامل;ارماني;توږل;سرته رسول