Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[qi3]

استدعا كول;اوښکې تويول;بابغې نيول;پړنګېدل;پړینګ وهل;پښې نيول;پکرکول;پوښتل;پوښتېدل;تپوس کول;ترزنيې نيول;خواست كول;خواست کول;خواهش کول;خیر ټولول;خيرات ټولول;خيرات غوښتنل;دروېزه کول;درويزه كول;ږيره;(يې);نيول;زنيې نيول;ژړل;ژړېدل;سر ورته لوڅول;سوال كول;سوال کول;سورې وهل;غوښتل;غوښتنه کول;ګدايي کول;کوړنجېدل;لاس اوږدول;لاس غځول;لمن اچول;لمن;( ور ته );غوړول;لمنې ته ور اچول;څوک تر زنه نيول، څوک تر زني نيول;توري تپي;پکر;فقيري;ټوک