Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
阻塞 阻害 阻挠 阻断 阻止 阻碍
阻塞 阻害 阻挠 阻断 阻止 阻碍

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

阻挠

[zu3 nao2]
几
( دڅه شي په سر يا مينځ كې );برابرا;پيره;تيريالارې;تيريدل;څوكۍ;درواغ ګڼل;ردول;ګزمه;متقاطع;پوري وتل