Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
轻叩 轻吹 轻咬 轻哼 轻巧 轻快 轻擦 轻易 轻染 轻泻 轻浮 轻磅 轻蔑 轻视 轻重
轻叩 轻吹 轻咬 轻哼 轻巧 轻快 轻擦 轻易 轻染 轻泻 轻浮 轻磅 轻蔑 轻视 轻重

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

轻擦

[qing1 ca1]
淮揽
( دڅارويو );بګارول;په سر سرى توګه كرېدل;پوول;چوملک;چوڼلی;څرل;څرمن ايستل;څرول;څرېدل;څړل;سپك تماس كول;شوکاره;غونج;غونج منج;ګرږل;ګرږېيل;ګنجلک;ګنځې;ګونجې;کوږل;کوړيت;کونجيلک;لګېدل;يوول;څړ