Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
适于 适合 适宜 适时 适用 适配
适于 适合 适宜 适时 适用 适配

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

适用

[shi4 yong4]
続ノ
اسباب;اطلاق;اله;آله;انفاذ;اوړی;تطبيق;جهاز;جهد;دستګاه;سامان;عملي کونه;عملي کېده