Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
天上 天主 天体 天使 天性 天文 天气 天然 天的 天真 天罚 天花 天资 天边 天鹅
天然 天然气 天然的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

天然的东西

[tian1 ran2 de5 dong1 xi1]
ぱ礛狥﹁
اسان;اسانه;بسيط;بې تکلفه;پيدايشي;ذاتى;ساده;طبيعى;طبيعي;عادى;فطري;له ځايه;خودرنګ;غريزي;فزيکي;قدرتي;جبلي;خلقي;ذاتي;خالص;کائناتي;اصلي;حقيقي;اصيل