Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
器质 器量
器质性

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

器质性

[qi4 zhi4 xing4]
竟借┦
اساسى;اساسي;اصولي;بنسټيز;بنيادي;دغړى داندام;سازمانى;طبيعي;عضوى;عضوي;فطري