Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吊卡 吊床 吊灯 吊绳 吊胃 吊著 吊车
吊胃口

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

吊胃口

[diao4 wei4 kou3]
璆
ازارول;اّزارول;پخول;پسخول;تعذيبول;جوټول;ځکلول;ځلبلاندول;ځورول;ځېسل;زجرورکول;زړه ويلې كول;عذاب ور کول;غاوول;کړول