Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[xue1]

اړول;برطرف كول;بوټ;بېړۍ;پربل مخ اړول;پرځول;پرزول;په كار ار تلل;په لغته وهل;ټټخه;ټول بكس;چپه کول;سا قداره بوټ;سندخ;سندوخ;سوندخ;صندق;صندوق;ګټه;ګټور كيدل;ګرګاس;لغته وهنه;موزه;ايستل;د...له شره خلاصېدل ;شړل