Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
作不 作业 作为 作乐 作乱 作价 作伪 作保 作別 作厚 作古 作司 作呕 作品 作哼 作坊 作姿 作对 作序 作弊 作文 作曲 作木 作案 作清 作物 作用 作粗 作试 作诗 作预
作不 作业 作为 作乐 作乱 作价 作伪 作保 作別 作厚 作古 作司 作呕 作品 作哼 作坊 作姿 作对 作序 作弊 作文 作曲 作木 作案 作清 作物 作用 作粗 作试 作诗 作预

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

作乱

[zuo4 luan4]
睹
اړوړ;اغتشاش;باغي کېدل;باغيتوب;بدوړل;بغاوت;بغاوت کول;بغيې;بکېړه;بلوا;بلواكول;پاچاګردشي;پاڅون;پورنه كېدنه;پيلات;ټنټه;چنجول;خپه كيدل;خپه كيدل متاتر كول;خرنج;خړخشه;خواشينى كيدل;زړه بدول;زړه تورول;زړه شین کول;سرغړاوی;سرغړل;سرغړنه;سرغړول;سرکشي;سرکشي کول;ښورښ;شورش;طغيان;قيام;کودتا;متنفرول;يا غيتوب;ياغى كېدنه;ياغى كيدل;ياغيتوب;اله ګوله;پسات;پايلاتي;بغاوت كول;ياغي كېدل