Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[han4]

اړكول;بګنی;بې ځايه كول;پارول;پارېدل;پشونډک;پوړکېدل;پوڼېدل;تپول;تهېدل;ټانک کښل;ټکان;ټکوهل;جټکه;جړکول;جمپ;جوټه ورکول;جېټکه;جېټکه ور کول;جيټکه;څنډ;څنډل;څنډوهل;خوځول;دمبول;دېکه;دېکه ورکول;ډکه;ډکه ورکول;رپا;رپيدنګ;رېږدله;رېږدول;رېږدېدا;رېږدېدل;ړپړېدل;ړچول;ړچونه;ړچېدل;ړچېدنه;ړک;ړکول;ړنګ و بنګ کېدل;زلزله;ښورول;ښورېدل;سوسکېدل;شاربل;شڼول;ګبڼۍ اخستل;کاواکه کېدل;کپېدل;کپېده;لپړ;لپړېدل;لرزېدل;لړزول;لړزېدل;متزلزل كول;متزلزلول;څنل;زمبېدل;دهلېدل;سنول;شټېدل;پړکول;ځنبول;شنېدل;شنول;متزلزل;څپول;ترپېدل;څنډول;ټک وهل;خوځېدل;تکان;دربول;څنډېدل;ښکول