Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
疯人 疯女 疯狂 疯癫
疯人 疯人的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

疯人的

[feng1 ren2 de5]
浩
اريب;تاو تاو;تاوراتاو;چوغ;ګول;کالکوچن;کړين;کوږ;کوږ و وږ;کورګوټ;ليونى