Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
为了 为伍 为数 为时 为期 为甚 为配 为首
为了 为伍 为数 为时 为期 为甚 为配 为首

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

为首

[wei2 shou3]

اروا;استاد;آمر;پرپاڼو;پوپانو;پېشوا;ترخه مڼه;چودري;خاطر;خوا;خواجه;راس;راهنما;رهبر;رهنما;روح;رئيس;زعيم;سر;سر غندوي;سرکرده;سرور;ښوونکی;قايد;کاکوړه;کپرۍ;ککره;ککرۍ;ککوړه;کله;کوټی;لارښود;لارښوونکى;ليډر;ماسټر;مشر;مير;نفر;سرغندی;آمره;سالار;ګوړماچ;دروغه;مخکښ;انچارج;خاش خاش خاشخاش;متقابل;سردار;ملک;سرماتی;سرپوښ;پوست