Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拱券 拱基 拱壁 拱廊 拱形 拱抱 拱曲 拱石 拱起 拱道
拱券 拱基 拱壁 拱廊 拱形 拱抱 拱曲 拱石 拱起 拱道

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

拱曲

[gong3 qu3]
Ρ
ارواڅک;ارواوږی;اسي;بخيل;بد اروا;بزغۍ;بڼيا;بوړه;پيسه دوست;تپند;ټینګ;چنګن;چنوسکی;چوسکن;حارص;ځان منونى;څورله;څولند;خربشو;خسيس;خمېدل;خنځير;خوګ;خيټور سړى;سوډر;سوګت;سوګړ;سوکړ;سولاند;سولند;سولي;شاټيټي;شوغېدل;طرفدار;ګنسېده;ګنکی;کچوت;کروړی;کږېدل;کړوپېدل;کنستک;کنسکی;کوپېدل;کوړينګېدل;کېجلی;لسکی;لوېږنده;مته;ناولى;سرکوزی