Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
线脚 线轴
线轴儿

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

线轴儿

[xian4 zhour2]
絬禸ㄠ
ارمتى;ارمتی;انټر;بادپښی;ترت;توتكۍ ډوله مرغه چې اوږده وزرونه لري او چټك الوزي;تېز;ټکلاسی;جلت;چابک;چاخ;چالاک;چټك;چټک;چسپانده;چست;څالاک;ځغلند;روى;زرنګ;غيچۍ;قسماقسم;ګړندى;ګړندي;ګړندی;کمچينه;مانوره;ماهر;متی;تېزتګی;ابيه ور;تورياڼۍ;تلواري;زغرد;سريع;پېشدست;څرخوکی;سېلابي