Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
听不 听从 听侯 听便 听候 听写 听得 听见 听话 听音
听不 听从 听侯 听便 听候 听写 听得 听见 听话 听音

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

听便

[ting1 bian4]
钮獽
ارضا کول;بسيا کول;خوشالول;خوشالول رضا كيدل;خوشاليدل;راضي کول;ربلېدل;رضاکول;ښادول;لطفاٌ;لګېدل;(ور سره);منل;مهر باني كول;پسندېدل;زه پر تاسي يو ناز کوم;خوند;راضي كول