Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
怠工 怠慢
怠工 怠慢

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

怠慢

  1. [dai4 man4]
    篊
    ارزښت نه وركول;بابېز;باندېنی;برسېرن;بې اعتنايي;بې اعتنايي كول;بېمعنا;جزيي;جزئي;چنګ;خفيف;سپك;سپكاوى;سپكاوى كول;سپكول;سربېرن;سطحي;غافلېدل;غفلت کول;كم;كم ارزښته;لږ;له پامه غورځول;مړه تبه;نازك;نرى;بنټک;سپک
  2. [dai4 man4]
    篊
    ارزښت نه وركول;بابېز;باندېنی;برسېرن;بې اعتنايي;بې اعتنايي كول;بېمعنا;جزيي;جزئي;چنګ;خفيف;سپك;سپكاوى;سپكاوى كول;سپكول;سربېرن;سطحي;غافلېدل;غفلت کول;كم;كم ارزښته;لږ;له پامه غورځول;مړه تبه;نازك;نرى;بنټک;سپک