Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
出乎 出产 出众 出击 出名 出奇 出差 出席 出没 出版 出现 出生 出租
出席者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

出席者

[chu1 xi2 zhe3]
畊
اردلى;اهلي;باړي;بالکی;بنده;بې اثره;په جلوكې ورسره تلونكى;په غاړه اخيستونكى;پېش خدمت;جوتي;چاکر;چپراسي;چوپړی;چوکر;چوکېدار;حارس;حاضرباش;حافظ;څړى;څوکيدار;څوکيوال;خادم;خادمه;خانه سامان;خدمتګار;دروازه وان;ډېپا;زمېر;زمېرى;ژغروی;ساتندوى;ساتونکی;ضميمه;ګرا;کاربي;کورنى;مال;مل;ملازم;ملګرى;خدمتګاره;چوپړۍ;معالج;عارضي