Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扭曲 扭歪
扭歪 扭歪的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

扭歪的

[niu3 wai1 de5]
п琻
آرت;اريب;اړخيز;استهزا آمېز;تاو تاو;تاوراتاو;چوغ;صنعت;فن;ګول;کالکوچن;کړين;کمال;کوږ;کوږ و وږ;کورګوټ