Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
意义 意外 意指 意欲 意见 意象
意义 意外 意指 意欲 意见 意象

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

意欲

[yi4 yu4]
種饼
اراده;استعمال;اطلاق;امنا;انګچه;انګڅه;پاراشوت;پايله;پتېينه;پرېکړه ليک;پرېکړون;پلان;پلانول;تعامل;تکل;حجت;خولبر;دليل;دهر;سبب;سد;سودمندي;صدد;علت;عمد;غايه;غرض;غوڅه;فيصله ليک;فيصله نامه;قصد;قصد كول;ګټنه;ګټه اخيستنه;ګټورتوب;کست;لامل;مراد;مرام;مطالب;مطلب;مقصد;مقصود;نيت;نيت كول;تخصيص;پروګرام;مدعا;هدف;موخه