Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[chuo4]

اډی;بالاحصار;پړوند;پړونډ;پلونډ;پوخ;پياوړی;تالنده او برېښنا;تکړه;توانا;ځواکمن;دوردمه;زبر;زبردست;زورور;سېکور;غښتلى;غلېچ;قوتناک;قوي;ګګړ;کراړ;کوټ;مټور;خورا;زيات