Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
侵占 侵夺 侵扰 侵犯 侵略 侵越 侵透
侵犯专

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

侵犯专利权者

[qin1 fan4 zhuan1 li4 quan2 zhe3]
獻デ盡舦
ادبى غلا;چور;داړه كول;دبل چااختراع او ابتكار په خپل نامه تيرول;ډاكه اچول;ساخته کار;سمندري  داړه مار;غل;سمندري غل