Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
背信 背叛 背心 背教 背的 背阴 背骨
背叛者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

背叛者

[bei4 pan4 zhe3]
璉玵
( خاين );درغل;درغلندی;دروهلی;غدار;له دینه اوښتی;ماترياليزم;وطن فروش;هر;مرتد;خاين