Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
过世 过于 过份 过冬 过分 过剩 过单 过去 过多 过大 过奢 过度 过户 过於 过旧 过期 过氧 过活 过流 过渡 过满 过滤 过激 过磅 过秤 过膝 过载 过道 过重 过量 过食
过世 过于 过份 过冬 过分 过剩 过单 过去 过多 过大 过奢 过度 过户 过於 过旧 过期 过氧 过活 过流 过渡 过满 过滤 过激 过磅 过秤 过膝 过载 过道 过重 过量 过食

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

过世

[guo4 shi4]
筁
اځل;الاستي;الاستی;الونيا;اندرغپ;بې حركته;بې حسه;بېدرکه;بېكاره;بي مينى;په پوره تو ګه;تري تم;تهلکه;خدای بخښلی;دقيق;رحلت;ساختلی;سرخوړلی;سوړنګ;غايب;غيب;فقيد;فوت;كاملا;کرخت;لړغومی;متوفی;مرګ;مرګ ژوبله;مړ;مړاو;مړپړ;مړی;مړينه;مستقيما;نمړۍ;هلاک;وفات;فوتي;زاره ترکى;بې جان;مردار;ډونډ;مرده