Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
靠不 靠垫 靠枕 靠码 靠背 靠近 靠问
靠不 靠垫 靠枕 靠码 靠背 靠近 靠问

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

靠问

[kao3 wen4]
綼拜
احتجاج کول;اړنګ;اړنګ نيونه;استفسار;استفهام;استفهامي;اعتراض;باره;بامبيڼ;بک;بوخته;بيشکله;پښتېدل;پلټنه اعتراض;پوښتل;پوښتنه;پوښتنه کول;پوښتېدل;پيشنهاد;تپوس;تپوس كول;تپوس کول;تحقيق کول;ترديد;خړخشه;خوله پلټل;رعيت;ستونځه;سوال;سوال کول;سواليه;سېری;شبهه;شك;شك كول;شک;شک لرل;غوښتل;غوښتنه کول;فاعل;قلم;ګروېږل;ګومه;ګوېږ;ګوېږل;کړونکی;لپړېدل;ماشوړه;مباحثه کول;مبتدا;مسأله;مسئله;مناقشه كول;بابت;سؤال;پوښتنه اتنه;کانه وانه;ګاني;باب;پوښتنه كول;څېړل;موضوع